کلمه کلیدی: وزارت خارجه روسیه: احتمالاً خارجی‌ها در اغتشاشات ایران دست دارند