کلمه کلیدی: وزارت ارشاد خودش را دور زد
  • حضور 2 خواننده رپ بدون مجوز در صحنه تئاتر

    وزارت ارشاد خودش را دور زد

    اجرای دو خواننده رپ زیرزمینی در عرصه تئاتر؛ این خبری است که حاشیه‌هایی را برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایجاد کرده است.