کلمه کلیدی: ورود به کوه نمک بوشهر ممنوع شد
    • حوادث

    در پی وقوع زمین لرزه

    ورود به کوه نمک بوشهر ممنوع شد

    فرماندار دشتی استان بوشهر گفت: در پی وقوع زمین لرزه صبح امروز در بخش کاکی بوشهر و به منظور جلوگیری از هرگونه حوادث احتمالی، ورود به اثر ملی طبیعی کوه نمک به مدت سه روز ممنوع شد.