کلمه کلیدی: ورود با خودرو به میان جمعیت در چین ۳ کشته و ۴۳ زخمی بر جای گذاشت