کلمه کلیدی: وحید پورمرادی
  • این مرد جوان جیرفتی بدون داشتن 2 دست خوشبختی را در آغوش گرفته است

    بازگشت جان‌سخت!

    یک روز صبح مانند همیشه به محل کارش رفت و مشغول بستن داربست شد اما ناگهان حادثه برق گرفتگی دو دستش را برای همیشه از او گرفت. «وحید پورمرادی» اما به جای خانه‌نشینی به جنگ مشکلات رفت و امیدوارتر از گذشته به زندگی ادامه داد؛باورش شاید برای خیلی‌ها دشوار باشد، اما‌ او با دست‌های مصنوعی وارد یکی از سخت‌ترین رشته‌های ورزشی دنیا شد و در رشته ‌پرورش اندام به قهرمانی دست یافت.