کلمه کلیدی: واکنش وزارت کشور به خبر بازنشسته شدن ۱۷ استاندار