کلمه کلیدی: واکنش ضرغامی به شعرخوانی مطیعی در عید فطر