کلمه کلیدی: واژگونی اتوبوس در اتوبان زنجان-قزوین/۱۲ نفر مجروح شدند