کلمه کلیدی: واژگونی اتوبوس تهران-کرمانشاه در ساوه / 11 کشته و مجروح