کلمه کلیدی: هورالعظیم را آتش می‌زنند تا پول برق ندهند!