کلمه کلیدی: هوای پایتخت آلوده می‌شود
  • هوای پایتخت آلوده می‌شود

    شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد 100 قرار گرفته و هوا سالم است ولی پیش‌بینی شده تا بعدازظهر این شاخص افزایش یافته و هوای تهران آلوده می‌شود.