کلمه کلیدی: هواپیمایی لبنان ادعاهای «فاکس نیوز» علیه ایران را رد کرد