کلمه کلیدی: هنر انقلاب اتفاقی بزرگ در تاریخ ۲۰۰ سال اخیر کشور است/ هنرمندان واقعی را ترویج کنیم
  • علیرضا قزوه مطرح کرد:

    هنر انقلاب اتفاقی بزرگ در تاریخ ۲۰۰ سال اخیر کشور است

    علیرضا قزوه گفت: باید فرهنگ و هنر انقلاب اسلامی را بشناسیم و هنرمندان واقعی را ترویج کنیم. هنرمند واقعی کسی نیست که در ماشین گران‌قیمت خود می‌نشیند و زندگی آنچنانی دارد؛ هنرمند واقعی کسی است که جیبش خالی است اما کار می‌کند و در اوج عزت زندگی‌می‌کند.