کلمه کلیدی: هند واردات نفت از ایران را متوقف نمی‌کند