کلمه کلیدی: همه آنچه جزء آمال و آرزوهای طالقانی بود/ اولین مؤلفه‌ای که طالقانی بعد از انقلاب بر اجرای آن تاکید داشت