کلمه کلیدی: همایش ایران و لوایح چهارگانه FATF
  • کدخدایی در همایش ایران و لوایح چهارگانه FATF:

    شورای نگهبان نمی‌تواند از ایرادات CFT چشم پوشی کند

    سخنگوی شورای نگهبان گفت: ایرادات شورای نگهبان به CFT را نباید سیاسی دانست و شورا باید بر اساس قانون اساسی و شرع مقدس اسلام ایرادات لازم را بگیرد و نمی تواند از اشکالات چشم پوشی کند.