کلمه کلیدی: هم اکنون بارش برف خفیف محدوده لاسم تا منظریه و ازمنطقه آبشار تا امامزاده هاشم در جاده هراز گزارش شده است