کلمه کلیدی: هلاکت شماری از مزدوران عربستان توسط ارتش یمن