کلمه کلیدی: هلاکت تروریست مهاجم به حرم امام تنها با شلیک یک تیر