کلمه کلیدی: هفدهم مرداد ماه
 • من از بیگانگان هرگز ننالم...

  آنچه که در جامعه خبرنگاری، روزنامه‌نگاری و عکاسی می‌گذرد بیش از هر قشر دیگری برای شاغلان در این حرفه شریف قابل لمس و درک است.

 • خبرنگاران، خاص‌ترین قشر جامعه

  خبرنگار اگر سختی نکشد لذت کار خود را درک نمی‌کند. بخشی از تحقق یافتن اهداف او در شغل خبرنگاری در گرو این است که برخی از سختی‌ها و مشکلات را باید درک کند و گریزی از آن نیست.

 • سلسله خاطرات تلخ و شیرین یک عکاس ورزشی

  شغلی سخت اما جذاب

  امروز روز خبرنگار است. خبرنگار واژه‌ای است که معانی بسیار متعددی را در برمی‌گیرد و لزوماً به معنای فردی که صرفاً خبر، گزارش و مصاحبه تهیه می‌کند، نیست. بر اساس تعاریف استاندارد، عکاسان خبری نیز بدون استثنا خبرنگار محسوب می‌شوند.

 • بسکتبال، رسانه و مسئولیت اجتماعی

  «رسانه می‌تواند درست یا غلط در موارد متعددی در ارزش‌گذاری‌ها و ایجاد جریان‌ها در ورزش نقش اساسی داشته باشد.» این را بن هارتز، روزنامه‌نگار بریتانیایی می‌گوید.

 • آفت‌های جامعه خبرنگاری/ از عاشقان تا کاسبان

  «روز خبرنگار» روزی است برای ارج نهادن به خدمات و تأثیرات جامعه خبرنگاری و روزنامه‌نگاری. چه خوب که در این روز باز هم یادآور شویم خبرنگار واقعی تا چه اندازه با کسی که فقط نام خبرنگار را یدک می‌کشد، فاصله دارد.

 • خرده‌روایت‌های خبرنگاری از عالم ورزش و ورزشکاران و فدراسیون‌های ورزشی(1)؛

  ورزشکاری که آمده بود یک تحریریه را کتک بزند/ من مثل شما خبرنگارها علاف نیستم

  ما برای روز خبرنگاران ورزشی روز جداگانه‌ای داریم، اما این دلیل نمی‌شود که روز خبرنگار باز هم از سختی‌های کار آن‌ها نگوییم و نشنویم.

 • نگاهی بر نقش خبرنگاران در تاثیرگذاری جریان های مختلف جهانی

  دنیا را تغییر می‌دهیم

  نقش رسانه بر پدیده‌های اجتماعی واقعیتی انکار ناپذیر، اثبات شده و بدیهی است. اما چگونه؟