کلمه کلیدی: هزینه وام مسکن زوج‌های تهرانی چقدر است؟
  • هزینه وام مسکن زوج‌های تهرانی چقدر است؟

    زوج‌های تهرانی برای گرفتن وام ۱۰۰ میلیون تومانی مسکن باید حدود ۱۱.۴ میلیون تومان هزینه خرید اوراق تسه کنند. همچنین هزینه تسه وام ۴۰ میلیون تومانی جعاله حدود ۲.۳ میلیون تومان است.