کلمه کلیدی: هدف ما حفظ برجام است به شرطی که همه به تعهد خود پایبند باشند