کلمه کلیدی: نیمی از مشکلات به خاطر بی مدیریتی و بی تدبیری مسئولان است
    • مجلس

    عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با جام جم آنلاین؛

    نیمی از مشکلات به خاطر بی مدیریتی و بی تدبیری مسئولان است

    عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ترکیبی از عوامل خارجی و داخلی باعث گرانی ها و کمبود برخی اقلام در بازار شده است، گفت: ما نمی توانیم جریان تحریمی را که اتفاق افتاده منکر شویم، اما از طرفی وادادگی های داخلی و تسلیم برخی مدیران، این مسیر را تشدید کرده است.