کلمه کلیدی: نیروگاه اتمی بوشهر تولید برق را از سر گرفت