کلمه کلیدی: نوری نجفی
  • با محسن نوری نجفی، کاریکاتوریست

    کاریکاتور گرفتار تکرار تولید است

    محسن نوری نجفی، کاریکاتوریست صاحب نام کشورمان که سال‌هاست در عرصه این هنر دست به فعالیت زده، در 65 نمایشگاه داخلی و خارجی شرکت کرده است. او از سال 58 زمانی که وارد مطبوعات شد، کاریکاتور را شروع کرد.