کلمه کلیدی: نوبخت: بسته افزایش حقوق کارمندان به محض نهایی شدن اعلام می‌شود