کلمه کلیدی: نوای لالایی شیرخوارگان حسینی در ایران اسلامی طنین انداز شد