کلمه کلیدی: نمی‌توان روی پیشنهادات فرانسه حساب قطعی باز کرد