کلمه کلیدی: نمایشگاه شتر هند
  • دوستی با شتر +عکس

    عکس امروز نشنال جئوگرافیک به تصویری از یک مرد هندی در کنار یک شتر اختصاص یافت.