کلمه کلیدی: نقش برجسته‌ باستانی ایران
  • قاضی دادگاه عالی نیویورک دستور داد

    بازگشت تکه‌ای از تخت جمشید به ایران +عکس

    یک قاضی دادگاه عالی نیویورک دستور داد، نقش برجسته‌ باستانی ایران که تکه‌ای از تخت جمشید بوده و قدمت آن‌هه به سال ۵۰۰ پیش از میلاد می‌رسد، به ایران بازگردانده شود.