کلمه کلیدی: نقالان
    • جامعه

    برنامه های هفته میراث فرهنگی اعلام شد

    معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: هفته میراث فرهنگی با بزرگداشت روز فردوسی و پاسداشت ثبت جهانی ردیف موسیقی ایرانی آغاز می شود.