کلمه کلیدی: نقاشی روی سنگ
  • اختصاصی جام جم آنلاین

    نقاشی های دیواری دختر سنگفروش

    تصویر قبل و بعد یک دیوار نقاشی شده ، چند روزی است که در فضای مجازی و گروه های تلگرامی دست به دست می شود؛ تصویری که ما را به لنگرود می رساند؛ به شهری ساحلی در 363 کیلومتری تهران. به دختری دهه هفتادی که به زبان رنگ ها آشناست.