کلمه کلیدی: نفس تروریست‌ ها در سوریه در حال تمام شدن است