کلمه کلیدی: نفتکش های ایران
  • ادعای نماینده ویژه آمریکا در امور ایران؛

    احتمال حادثه برای نفتکش های ایرانی بالاست!

    نماینده ویژه آمریکا در امور ایران با ادعای اینکه نفتکش های ایرانی در هنگام تردد دستگاه فرستنده رادیویی خود را خاموش می کنند، از احتمال بالای بروز حادثه توسط این نفتکش ها خبر داد.