کلمه کلیدی: نظارت بر قیمت کالاهای اساسی تشدید می شود
  • رییس سازمان برنامه و بودجه کشور:

    نظارت بر قیمت کالاهای اساسی تشدید می شود

    رییس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: اگر ارز 4200 تومانی برای کالاهای اساسی اختصاص یابد اما فروشندگان، نرخ ارز در بازار آزاد را مبنای فروش قرار دهند، غیرقابل قبول است؛ بنابراین نظارت ها تشدید می شود.