کلمه کلیدی: نصف سدها آب ندارند
  • وزارت نیرو:

    نصف سدها آب ندارند

    وزارت نیرو با اشاره به کاهش ۳۶ درصدی ورودی آب به سدهای کشور، اعلام کرد: ۵۴ درصد مخازن سدهای آب کشور خالی مانده است.