کلمه کلیدی: نشریه 9 دی
  • 9 دی توقیف شد

    هیأت نظارت بر مطبوعات با حضور اکثر اعضا در نشست روز جاری (دوشنبه) رای بر توقیف نشریه 9 دی داد.

  • نبض سیاست

    آخرین جزئیات ردمال مه‌آفرید

    غلامعلی ریاحی، وکیل مدافع مه‌آفرید امیرخسروی متهم اصلی فساد بزرگ مالی درباره آخرین وضع ردمال موکلش از سوی قوه قضاییه در گفت‌وگویی با باشگاه خبرنگاران، با اشاره به رقم بدهی مه‌آفرید امیرخسروی به بانک‌ها در جریان فساد 3000 میلیاردی گفت:‌ کل بدهی‌های موکلم به پنج بانک ملی، پارسیان، رفاه، سپه و بانک سامان ناشی از این پرونده 1570 میلیارد تومان است.