کلمه کلیدی: نرخ سکه طرح جدید به ۴ میلیون و ۶۳۰ هزار تومان رسید