کلمه کلیدی: نرخ سود تا دامنه تورم کاهش می‌یابد
  • ۳ برنامه بانک مرکزی در سال ۹۵

    نرخ سود تا دامنه تورم کاهش می‌یابد

    رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به ۳ برنامه بانک مرکزی برای سال ۹۵ گفت: یکی از توفیقات دولت کاهش نرخ تورم تا ۱۲ درصد است؛ لذا درصدد هستیم در سال جدید نرخ سود را تا دامنه تورم کاهش دهیم.