کلمه کلیدی: نرخ تورم شهری
  • مرکز آمار ایران:

    نرخ تورم شهری 0.3درصد کاهش یافت

    مرکز آمار ایران اعلام کرد: درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم شهری) در 12 ماهه منتهی به فروردین ماه سال 94 نسبت به دوره مشابه سال قبل 14.5 درصد بوده که براین اساس در اسفندماه سال 93(14.3)این نرخ 0.3درصد کاهش یافته است.