کلمه کلیدی: نجات معجزه آسای بانوی کوهنورد از دست خرس