کلمه کلیدی: نجات معجره‌آسا از عمق دره
  • نجات معجره‌آسا از عمق دره

    اولین روزهای پاییز است و باید این نسیم خنک را تا عمق ریه‌ها فرو داد. کمی که از پاییز بگذرد، از کوه‌های جنگلی سبز و خوش‌آب و هوای روستای گلین چیزی جز مه و سرما و باران و برف نمی‌ماند و رویای قدم زدن و آواز خواندن بین درختان را باید تا بهار سال بعد به تاخیر انداخت، هرچند آب و هوا برای مردم گلین عادی شده، اما می‌دانند که این روزها را باید غنیمت شمارند.