کلمه کلیدی: نترسید! بحران را مدیریت کنید
  • با المیرا شریفی‌ مقدم، گوینده شبکه خبر درباره شب زلزله تهران

    نترسید! بحران را مدیریت کنید

    چهارشنبه‌ شب تهران لرزید، آن‌هم تقریبا نیمه‌‌های شب وقتی مردم یا خواب بودند یا آماده خوابیدن می‌شدند. زمین لرزید تا شوکی که مردم تهران مدت‌هاست منتظر آن بودند بهشان وارد شد تا ببینند خودشان و شهرشان به اصطلاح چند مرده حلاج‌اند! هر چند برخی معتقدند که این زلزله، مانوری طبیعی و خدادادی بود تا همه بفهمند در بحرانی شبیه زلزله ایراد کار کجاست و نقاط ضعف خود را نشان دهد. حالا بهترین وقت برای رفع کاستی‌هاست.