کلمه کلیدی: ناگفته‌هایی از پشت‌پرده قتل‌های مرموز در تهران
  • ناگفته‌هایی از پشت‌پرده قتل‌های مرموز در تهران

    بازپرس ویژه قتل از پشت‌پرده قتلهای مرموز در تهران، خاطراتی از قتلهای پرسرو صدا، زنان و مردانی که قربانی رعایت نکردن یک نکته ساده می‌شوند، تبعات منفی امنیت اجتماعی انتشار برخی اخبار حوادث، نکات کلیلدی که می‌تواند جان شما را حفظ کند و ... می‌گوید.