کلمه کلیدی: ناگفته هایی از قاضی شارع و شیخ حسن جوری سربداران
  • ناگفته هایی از قاضی شارع و شیخ حسن جوری سربداران

    در ابتدای دهه 60 که با جنگ تحمیلی نیز مقارن بود، یک مجموعه تاریخی متفاوت با نام‌ سربداران به کارگردانی محمدعلی نجفی ساخته شد که با توجه به کمبود امکانات فنی و تنها با تکیه بر خلاقیت پدیدآورندگانشان پیش رفت و مورد توجه انبوه مخاطبان تلویزیونی قرار گرفت.