کلمه کلیدی: ناوگروه پنجاه و نهم نداجا
  • ناوگروه پنجاه و نهم نداجا در بندرعباس پهلو گرفت

    پنجاه و نهمین ناوگروه اطلاعاتی، عملیاتی، رزمی نیروی دریایی راهبردی ارتش بعد از گذشت 43 روز دریانوردی و طی مسافت 5988 مایل دریایی و حضور مستمر در خلیج عدن عصر یکشنبه در منطقه یکم امامت نداجا در بندرعباس پهلو گرفت.