کلمه کلیدی: نان کنجدی
  • آزادسازی کامل قیمت نان سنگک در سال ۹۴

    نان ۳ هزار تومانی هم آمد

    رئیس اتحادیه نانوایان سنگکی از آزادپز شدن تمامی نانوایی‌های سنگکی در سال‌جاری خبرداد و گفت: کنجد یک‌رو ۱۵۰۰ تومان، کنجد دو رو ۲ هزار تومان و نان ساده سنگک، کیلویی ۳ هزار تومان نرخگذاری شد.

  • حاشیه های یک گشت تعزیراتی

    اجباریه... نان کنجدی هزار تومان!

    گشت‌های ویژه و مشترک تعزیرات و گزارش های میدانی نشان می‌دهد که بخش زیادی از صاحبان نانوایی‌های تهران فوت کرده یا تاریخ صدور جواز برای بیش از ۲۰ سال است اما جواز اجاره داده شده است.