کلمه کلیدی: نان سنگک 3 هزار تومان شد
  • نان سنگک 3 هزار تومان شد

    معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران گفت: سقف قیمت نان سنگک با 25 گرم افزایش چانه و 2 رو کنجد 3 هزار تومان شد.