کلمه کلیدی: نامه نماینده ایران به دبیر کل سازمان ملل در واکنش به تحریم‌های غیرقانونی آمریکا