کلمه کلیدی: نامه شورای نگهبان به مجلس درباره CFT: اشکالات هنوز برطرف نشده است